DITO DNB Graduates

Dr. Neetan Sachdeva
2001

Dr. Sankalp Bali
2001

Dr. Amit Chatutvedi
2002

Dr. Anup Dhokania 
2002

Dr. Saurabh Khakharia
2002

Dr. Usman Khan
2003

Dr. Amit Shridhar
2004

Dr. Indranil Halder
2005

Dr. Mayank Jain
2005

Dr. Puneet Sharma
2006

Dr. Jatinderjit Singh
2006

Dr. Vivek Kumar Chhimpa
2007

Dr. Mohit Kumar
2008

Dr. Sachit Malhan
2008

Dr. Harjoban Singh
2009

Dr. Sarang Shete
2009

Dr. Sumit Garg
2010

Dr. Paras Gupta
2010

Dr. Suresh B
2011

Dr. Niranjan Ganjewar
2011

Dr. Sourabh Shah
2012

Dr. Rajib Dugar
2012

Dr. T.Manideep
2013

Dr. Amit Singh
2014

Dr. Chander Pal 
2014